Entries by Marija Mladenović

Uzorni model – Harizmatično liderstvo

Jedino je promena postojana. Heraklit   Kako lideri uspevaju da kreiraju i održe ključne promene na bolje u organizacijama? Koji liderski stil je potreban da bi se motivisali saradnici da izvedu značajne organizacijske promene? Brojne studije su pokazale da je najefektivniji stil za upravljanje promenama stil transformacionog liderstva koji obuhvata tri faktora: harizmu i inspiraciju […]

Uzgajivači problema ili berači rešenja?

Prepreke su one stvari koje vidite kada skinete pogled sa svoga cilja. Henri Ford Timovi koji posvećuju svoju pažnju problemima postaju vremenom manji od svojih problema. Timovi koji se uporno fokusiraju na svoje ciljeve su neprestano veći od svojih problema. Na šta se timovi u vašim organizacijama više fokusiraju? Naša narodna poslovica – U strahu […]

Humor i proaktivna prodajna kultura

Pesimista se žali na vetar. Optimista očekuje da će se vreme promeniti. Lider prilagođava jedra vetru. Džon Maksvel   Smeh i humor su dobar saveznik lideru prodajnog tima koji pokušava da izgradi proaktivnu kulturu. Kompanijska kultura koja neguje humor i vedrinu u međuljudskim odnosima je plodno tlo za razvoj optimističnog duha a optimizam podiže produktivnost […]