Posts

ccm20 Uzorni model

Evaluacija radnog učinka kroz šaljivi menadžerski rečnik

Nije dovoljno uvek uraditi ono što najbolje umemo, ponekad moramo učiniti ono što se od nas zahteva. Vinston Čerčil

7 koraka do uspešnog menadžmenta zadataka

Kako da poboljšate svoju efektivnost i efikasnost

Zašto menadžeri moraju da nadgledaju zaposlene?

Privatnost na poslu, krađa od strane zaposlenih i bezbednost na poslu.

4 menadžerska koraka do vrhunskog korisničkog servisa

Koje izmene u korporativnoj kulturi vas vode ka vrhuskom korisničkom servisu?

Akcioni plan za poboljšanje učinka

Cilj je motivisati a ne kontrolisati, korigovati a ne kritikovati zaposlenog
Kako da

Kako da sprečite razvoj „menadžerske bolesti“

Konstantni stres na poslu je jedan od glavnih uzroka loših poslovnih rezultata, nervoze i agresivnosti u poslovnom i privatnom životu, „menadžerske bolesti“ i kolapsa organizma
Mentor Upravljanje

Planiranje produktivnog sastanka i kreiranje agende

Držanje sastanaka je jedna od tri najčešće aktivnosti menadžera. Proverite da li radite na nivou vrhunskih lidera produktivnih sastanaka?

MENADŽERSKA RELAKSACIJA II

Zašto se vi i vaš šef u potpunosti razlikujete:   Kada…

Ključ za konkurentsku prednost

„Uloga kompetentnog menadžera je da stvara okruženje u kojem će se najpoželjnije stvari najverovatnije i desiti.“ Ralf Albion