Posts

Kako da merite kvalitet svog korisničkog servisa

Od toga zavisi samo opstanak vašeg posla

Njegovo veličanstvo KORISNIK

Drži ga, nedaj ga jer je dragocen
ccm19 Mentor Korisnicki Servis

Da li vaš „klijenting“ tiho razgrađuje vašu reputaciju

Kako merite svoj korisnički servis
ccm18 Mentor Korisnicki Servis

5 načina da smirite ljutitog i nezadovoljnog klijenta

Nezadovoljan klijent je u 7% slučajeva ponovni kupac a u 95% negativna reklama

Šta korisnici stvarno očekuju od vaše usluge

Kako da vaša podrška korisnicima bude veća, bolja i ličnija
ccm17 Mentor prodaja 1

Zašto prodavac mora postati profesionalac korisničkog servisa

Nije cilj jednom prodati korisniku, cilj je prodavati mu godinama
ccm16 Mentor Korisnicki Servis

Izgradnja korisničkog utiska

Korisnici donose odluke o lojalnosti na osnovu utiska o vama
ccm15 Mentor Korisnicki Servis

Budite sopstveni korisnik

Hodajte u cipelama svojih korisnika
ccm14 Mentor Korisnicki Servis

Kako se stvara pozitivna korisnička priča

Korak ka vrhunskom servisu