Njegovo veličanstvo KORISNIK

Drži ga, nedaj ga jer je dragocen

Hoćete li češće da pobeđujete u pregovorima?

Vrhunski prodavci su bez izuzetka izvrsni pregovarači

Nova formula pobedničkog marketinga

Efektivnija preraspodela budžeta za marketing

Da li znate kako se kupuje finansijski zdrav posao?

Pre nego investirate svoj novac poverite ključne faktora finansijskog zdravlja
ccm20 Mentor Upravljanje

Postanite sinonim za vrhunsko prezentovanje

Kako da organizujete formu i strukturu prezentacije
ccm19 Mentor Korisnicki Servis

Da li vaš „klijenting“ tiho razgrađuje vašu reputaciju

Kako merite svoj korisnički servis
ccm19 Mentor prodaja 1

Šta je suština prodajnog intervjua

Dijagnostikovanje problema, potreba i želja kupaca

Marketinški fokus u novoj ekonomiji

Jeste li prilagodili marketinšku startegiju 21-om veku

Koliko ste finansijski pismeni

Da li negujete i povećavate svoj finansijski IQ

Šargarepa & Šargarepa

Rešenje za motivaciju #1 - Stvorite motivacionu sredinu