Gde je tu moja dobit

Kakvu sve ličnu dobit imaju zaposleni od pružanja vrhunskog servisa klijentima

Moć prvog utiska o vašoj web stranici

Ako mislite da stari website još može da posluži vašem biznisu pročitajte slede istraživanje.

Kako da napravite moćan prvi utisak

Ako prvi utisak o vama nije dobar nećete dobiti drugu šansu da ga popravite sa tim klijentom.

Kako da prikupite kapital za vašu Start Up kompaniju

Dobra poslovna ideja bez dovoljno kapitala je beskorisna kao i dobar motor bez goriva.

Cloud Coaching Magazine februar 2018 – preuzmite novi broj

CCM broj 4 – februar 2018.