Kako da prikupite kapital za vašu Start Up kompaniju

Dobra poslovna ideja bez dovoljno kapitala je beskorisna kao i dobar motor bez goriva.

Cloud Coaching Magazine februar 2018 – preuzmite novi broj

CCM broj 4 – februar 2018.