Entries by Marija Mladenović

Koliki je vaš stepen samouverenosti?

Samouverenost je stanje svesti (State of Mind) a ne urođena osobina koja se ima ili nema i tačka. Ljudi pogrešno veruju da je to neki kvalitet ili talenat koji se dobija na rođenju ili sudbinskim rasporedom zvezda i da je količina samouverenosti zauvek zadata veličina u ličnosti koja se ne može menjati, razvijati uvećavati do […]